bg
strik
O nama

BalkanIDEA Novi Sad je omladinska nevladina organizacija osnovana 2000. godine kao pilot projekat Saveta Evope i European Youth Fondation i predstavlja prvi lokal regionalne mreže BalkanIDEA. Glavni cilj mreže je podrška inicijativi intraregionalne saradnje između studenata i mladih u Jugoistočnoj Evropi, pod nazivom BalkanIDEA.

Realizujući jedan od svojih prvih projekata, BalkanIDEA Novi Sad je bila prva organizacija koja je u novembru 2001. godine na jednom mestu okupila mlade ljude iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tadašnje SR Jugoslavije u okviru projekta ,,Moja kuća je – tvoja kuća” sa ciljem promovisanja tolerantnih međuetničkih odnosa između ovih mladih ljudi.

2005. godine BalkanIDEA je nominovana kao jedna od kontaktnih tačaka za pogram Omladina u Jugoistočnoj Evropi od strane SALTO SEE Resource Centre, zahvaljujući svom bogatom iskustvu i širokom znanju o Programu.

Naša uloga je bila da promovišemo program Omladina u Vojvodini i pomognemo svim zainteresovanim lokalnim omladinskim organizacijama da u većoj meri koriste resurse Programa.

Aktivno učešće u okviru DLP programa i saradnja sa Političkim direktoratom Saveta Evrope, kao i članstvo u Nadzornom Odboru Saveta Evrope su BalkanIDEA status partnerske organizacije Saveta Evrope, kao prve koja je ikad dobila taj status.

BalkanIDEA je realizovala mnogobrojne projekte u okviru Programa Omladina Evropske Komisije (sadašnjeg programa Youth in Action) i bila je jedna od organizacija koje su učestvovale u izradi nacionalne i regionalne strategije ovog programa za saradnju sa Jugoistočnom Evropom. Kao ishod ove strategije, postavljene su kontaktne tačke za promociju i olakšavanje realizacije ovog programa, a BalkanIDEA je ujedno i bila jedna od njih. Osim toga, otvorena je i mogućnost za organizacije iz Jugoistočne Evrope da po prvi put apliciraju sa svojim projektima direktno Evropskoj Komisiji i da pristupe fondovima programa Omladina.

Pored toga, BalkanIDEA je organizovala mnogobrojne omladinske razmene i realizovala podršku volonterima koji iz naše zemlje odlaze da volontiraju u inostranstvo, ali i onima koji dolaze da volontiraju u Srbiji i tako doprinela povećanju mobilnosti stotina mladih.