bg
strik
Misija i ciljevi

Misija

BalkanIDEA Novi Sad se bavi izgradnjom i jačanjem kapaciteta i aktivnim uključivanjem mladih u društvo zasnovano na principima jednakosti, neformalnog obrazovanja, volonterizma i interkulturalnog učenja sa fokusom na pojedince/pojedinke i organizacije na Balkanu i u Evropi.

 

Ciljevi našeg angažovanja su:

  • izgradnja i jačanje kapaciteta pojedinaca/pojedinki, grupa i organizacija

  • podsticanje aktivizma i uključivanje mladih u društvo

  • pružanje i stvaranje mogućnosti koje pogoduju interkulturalnom učenju

  • promocija, razvoj i priznavanje neformalnog obrazovanja

  • poštovanje ljudskih prava i borba protiv diskriminacije

  • podsticanje mobilnosti mladih

  • podsticanje dvosmerne komunikacije i saradnje mladih sa Balkana i drugih evropskih zemalja, kao i stvaranje pozitivne slike o Balkanu

  • uspostavljanje komunikacije i saradnje među mladima na Balkanu

  • promocija volonterizma i uključivanje što većeg broja pojedinaca/pojedinki sa fokusom na mlade i osobe koje rade sa mladima

  • umrežavanje sa organizacijama i institucijama koje imaju srodne ciljeve i interese