bg
strik
Akcija pružanja podrške ugroženima u poplavljenim područjima

BalkanIDEA Novi Sad sa Volonterskim centrom Vojvodine (VCV) organizuje akciju pružanja podrške ugroženima u poplavljenim područjima

U okviru akcije pružanja podrške ugroženima u poplavljenim područjima VCV i BINS organizuju sledeće aktivnosti:

- prikupljanje donacija

Dežurne ekipe prikupljaju neophodnu pomoć koju možete dostaviti svakog dana od 10.00 do 18.00 časova, na adresu Šafarikova 29, prvi sprat, stan 2, Novi Sad. Pomoć se prikuplja u vidu: konzervirane hrane, sredstva za higijenu, flaširane vode, hrane i opreme ze bebe. Sve donacije će biti prosleđene Crvenom Krstu Srbije ili upućene direktno ugroženim područjima;

- kreiranje kontakt liste volontera i ljudi koji mogu da pruže bilo koju vrstu pomoći;

- prikupljanje podataka o kriznim situacijama i ljudima kojima je potrebna pomoć;

- regrutacija volontera i povezivanje istih sa lokacijama na kojima je pomoć potrebna;

- logistička pomoć ljudima koji imaju problema sa klizištima i potocima.

Kontaktirajte nas ukoliko vam je potrebna pomoć, a ukoliko možete da pomognete pridružite se našoj akciji!

Detaljnije o akciji i trenutnim aktivnostima možete saznati na FB stranicama:

www.facebook.com/balkanideans

www.facebook.com/VolonterskiCentarVojvodine

Za više informacija molimo vas kontaktirajte:

0644734464

0631182804

021528644